Monday, July 11, 2005

Verantwoordelijkheid en Onbelangrijkheid

Naar aanleiding van bepaalde pijnlijke gebeurtenissen en ontwikkelingen binnen een organisatie waarvoor ik mij als vrijwilliger inzet, is mij iets heel duidelijk geworden.

Hoe meer mensen begaan zijn met hun eigen individuele belangrijkheid, des te meer zijn ze geneigd het belang van de zaak waar ze voor staan, uit het oog te verliezen.

Dit kan soms zeer dramatische vormen aannemen, zowel in het klein als in het groot. Kijk maar naar de politiek, die bevolkt wordt door "ego's" zo groot als een flatgebouw. Deze mensen stellen alles in het werk om zelf aan de bak te blijven. Maar daarbij wordt zo vaak vergeten waar het in de politiek om gaat: de uitbouwan een goede samenleving in de "polis".

Maar ook in de microsamenleving van bijvoorbeeld een gezin dreigt egotripperij voortdurend de medebewoners in de schaduw te plaatsen, waardoor die niet meer kunnen ademen.

Toch is de relativering van de eigen belangrijkheid een ernstige opgave, die naar mijn aanvoeklen slechts mogelijk is vanuit een doorleefde spiritualiteit. Een voorlopige suggestie: zouden christenen, die zeggen te leven op de adem van het bevrijdende woord van de Ene, niet bij uitstek mensen moeten zijn, die hun eigen belangrijkheid tussen haken kunnen plaatsen in dienst van het belang van de zaak van het Koninkrijk Gods? We geloven toch dat het centrum van ons bestaan fundamenteel niet in onszelf ligt, maar in de Ene, die de samenvatting en de megafoon is van "de kreten van de onderdrukten".

Het is naar mijn bescheiden mening dan ook totaal onbegrijpelijk dat ook in de zich christelijk noemende katholieke kerk zoveel grote ego's rondlopen, die zichzelf zo belangrijk vinden dat ze durven stellen te beschikken over de waarheid omtrent het leven en te weten wat de wil is van de Ene. Zouden de christelijke kerken niet bij uistek oorden van bescheiden zoeken moeten zijn, waarin we vanuit een diep ervaren persoonlijke onbelangrijkheid de eerbied leren voor de ander, die een appel doet op ons aandachtig luisteren?